رتبه تیم: 69
نام تیم: تعیین
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/25 17:38:50
بودجه : 99.5