رتبه تیم: 101 (مشترک)
نام تیم: 4-3-3
امتیاز: 65
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/07/25 17:45:13
بودجه : 100