رتبه تیم: 67 (مشترک)
نام تیم: aga reza
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/25 19:58:57
بودجه : 99