رتبه تیم: 141 (مشترک)
نام تیم: GOAT
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/25 20:46:41
بودجه : 98.5