رتبه تیم: 34
نام تیم: ballon d'or
امتیاز: 72
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/07/25 20:52:52
بودجه : 97.5