رتبه تیم: 82 (مشترک)
نام تیم: بابا مسعود
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/25 22:01:44
بودجه : 100