رتبه تیم: 92 (مشترک)
نام تیم: لعنت به من
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/25 22:25:50
بودجه : 100