رتبه تیم: 134 (مشترک)
نام تیم: Phjvccc
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/25 22:49:14
بودجه : 95