رتبه تیم: 47 (مشترک)
نام تیم: Gold tiger
امتیاز: 70
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/07/25 22:59:53
بودجه : 100