رتبه تیم: 37 (مشترک)
نام تیم: Fan
امتیاز: 71
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/07/25 23:37:42
بودجه : 97