رتبه تیم: 15
نام تیم: Savas
امتیاز: 76
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/07/25 23:40:51
بودجه : 94.5