رتبه تیم: 29
نام تیم: Ruccddc
امتیاز: 73
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/07/26 01:05:53
بودجه : 97