رتبه تیم: 77
نام تیم: freak
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 01:17:16
بودجه : 96