رتبه تیم: 146
نام تیم: آیفون
امتیاز: 61
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/07/26 12:01:39
بودجه : 86