رتبه تیم: 118
نام تیم: lewa
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 01:18:48
بودجه : 97.5