رتبه تیم: 53
نام تیم: لوا
امتیاز: 69
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/07/26 03:27:55
بودجه : 98