رتبه تیم: 111 (مشترک)
نام تیم: Yataqadam
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 04:51:57
بودجه : 95.5