رتبه تیم: 79
نام تیم: خدایا به امید خودت
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 06:11:23
بودجه : 99