رتبه تیم: 58 (مشترک)
نام تیم: Kalmat
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/26 06:31:20
بودجه : 89.5