رتبه تیم: 16
نام تیم: Lewa
امتیاز: 76
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/07/26 06:46:49
بودجه : 99.5