رتبه تیم: 54 (مشترک)
نام تیم: Alkhndro
امتیاز: 69
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/07/26 06:50:11
بودجه : 100