رتبه تیم: 60
نام تیم: راشفورد۰۴
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/26 07:43:38
بودجه : 90