رتبه تیم: 3
نام تیم: خط دفاع لورکوزن
امتیاز: 83
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 83
تاریخ: 1399/07/26 09:04:29
بودجه : 92.5