رتبه تیم: 26 (مشترک)
نام تیم: بایرن اردبیل
امتیاز: 73
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/07/26 09:17:11
بودجه : 95.5