رتبه تیم: 115 (مشترک)
نام تیم: یوه اردبیل لوا
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 09:25:42
بودجه : 97