رتبه تیم: 61
نام تیم: یا ثامن الحجج
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/26 12:30:49
بودجه : 91.5