رتبه تیم: 109
نام تیم: پدرام
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 09:29:14
بودجه : 94