رتبه تیم: 49
نام تیم: Hosein.21
امتیاز: 69
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/07/26 09:34:22
بودجه : 94