رتبه تیم: 147
نام تیم: الوارو موراتا
امتیاز: 61
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/07/26 09:50:39
بودجه : 88