رتبه تیم: 105
نام تیم: Sterling
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 10:17:05
بودجه : 91.5