رتبه تیم: 21
نام تیم: NO WAY
امتیاز: 74
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/07/26 10:23:31
بودجه : 92.5