رتبه تیم: 104
نام تیم: RISK
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 10:24:18
بودجه : 90