رتبه تیم: 22
نام تیم: A*1
امتیاز: 74
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/07/26 11:01:21
بودجه : 93.5