رتبه تیم: 80 (مشترک)
نام تیم: یا امام رضا
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 11:26:19
بودجه : 99.5