رتبه تیم: 10
نام تیم: عاشقان فوتبال
امتیاز: 81
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 81
تاریخ: 1399/07/26 11:35:05
بودجه : 90.5