رتبه تیم: 17
نام تیم: لوا
امتیاز: 75
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 75
تاریخ: 1399/07/26 11:37:33
بودجه : 94.5