رتبه تیم: 50
نام تیم: Osimhen
امتیاز: 69
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/07/26 11:53:01
بودجه : 94.5