رتبه تیم: 101 (مشترک)
نام تیم: دورتموند
امتیاز: 65
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/07/26 11:49:09
بودجه : 100