رتبه تیم: 92 (مشترک)
نام تیم: Werner
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/26 11:53:31
بودجه : 100