رتبه تیم: 37 (مشترک)
نام تیم: محمود فکری
امتیاز: 71
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/07/26 12:06:10
بودجه : 97