رتبه تیم: 65
نام تیم: آرسنال
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/26 11:59:19
بودجه : 95.5