رتبه تیم: 149
نام تیم: رحیم تو مسلمون نیستی
امتیاز: 61
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/07/26 12:17:24
بودجه : 90.5