رتبه تیم: 46
نام تیم: Xhghbvv
امتیاز: 70
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/07/26 12:23:02
بودجه : 98