رتبه تیم: 24
نام تیم: lewa
امتیاز: 74
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/07/26 12:22:59
بودجه : 99