رتبه تیم: 13
نام تیم: cyper
امتیاز: 78
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 78
تاریخ: 1399/07/26 12:33:13
بودجه : 98