رتبه تیم: 141 (مشترک)
نام تیم: 1007
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/26 12:50:06
بودجه : 98.5