رتبه تیم: 74
نام تیم: benzema
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/26 12:53:57
بودجه : 94.5