رتبه تیم: 23
نام تیم: levaaa
امتیاز: 74
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/07/26 12:53:56
بودجه : 97