رتبه تیم: 100
نام تیم: Momo2
امتیاز: 65
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/07/26 13:00:18
بودجه : 98