رتبه تیم: 40 (مشترک)
نام تیم: YASAMIN
امتیاز: 71
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/07/26 13:15:13
بودجه : 99.5